حسابدار کیست و وظایف حسابدار چیست؟

حسابدار مسئول مدیریت و ارائه گزارش از اطلاعات مالی یک سازمان می باشد. یک حسابدار باید تمام وظایف مربوط به حسابداری را در شرکت های کوچک بررسی کرده و انجام دهد. در ادامه این مقاله با تعریف حسابدار کیست و وظایف آن آشنا می شوید..

حسابداران مختلف معمولا مسئولیت حساب های مختلف در شرکت های بزرگ را در نظر دارند مانند حسابداری مالی و حسابداری مدیریت. تهیه صورت های مالی، صورت های سود و زیان و سایر گزارش های مالی از جمله وظایف حسابدار می باشد.

حسابدار کیست ؟

به عنوان یک حسابدار، شما نقش مهمی در دنیای کسب و کار و تجارت دارید. کار اصلی حسابدار تهیه و بررسی سوابق مالی می باشد. اگر میخواهید بدانید یک حسابدار کیست این مقاله را دنبال کنید..

یک حسابدار مسئول مالی مشتریان، مدیر شرکت، سرمایه گذاران، طلبکاران و… است. حسابداران باید وظایف خود را بر اساس اصول و قوانین بررسی کند. کار حسابدار به طور کلی شامل ثبت اطلاعات مالی، تهیه گزارش و ارائه آن است.

مهارت و دانش لازم یک حسابدار

قدرت تجزیه و تحلیل مسائل : به منظور توان تحلیل، تصمیم گیری و حل مشکلات در زمینه مسایل مالیاتی، بیمه و …
پشتکار و وقت شناسی : زیرا در زمان هایی از سال مثل زمان بستن حساب ها در پایان سال یا زمان ارائه گزارش های قانونی در تیرماه هر سال حجم کار حسابداران بسیار زیاد است و باید کار خود را با کیفیت و در سر وقت به اتمام رسانند
دقت و توجه به جزئیات : با توجه به کار مداوم با اعداد و ارقام ریز و درشت!
مهارت ریاضیات و فناوری اطلاعات : برای کار کردن با نرم افزارهای مالی و حسابداری که امروز به صورت فراگیر در شرکت ها و سازمان ها استفاده می شود.
قدرت سازماندهی : به منظور امکان ساختار دادن و سازمان دادن به گزارش های مالی و در صورت ارتقاء و داشتن پست رئیس حسابداری یا مدیر مالی، داشتن قدرت کنترل و نظارت بر حسابداران
قابل اعتماد بودن و رازداری : به دلیل اطلاع از جرئی ترین درآمدها و هزینه های شرکت و نیاز صاحبان و سهامداران شرکت برای اعتماد به حسابداران

برای آموزش این حرفه می توانید با مراکز آموزش حسابداری در شیراز را در لینک درج شده مراجعه کنید.

انواع حسابداری

 • حسابداری مالی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری مدیریتی
 • حسابداری منابع انسانی

انواع حسابداری

مهارت های عمومی حسابدار

 • حسابداری امور مالی شرکت ها
 • مهارت های گزارشگری
 • مدیریت زمان
 • مدیریت ورود داده ها
 • مهارت های ریاضی عمومی
 • آگاهی کامل از روش های حسابداری و اصول اولیه
 • آگاهی از روند کسب و کار
 • تجربه در ایجاد اظهارات مالی
 • آشنایی با نرم افزارهای حسابداری
 • دقت و توجه به جزئیات
 • دارای مدرک لیسانس در رشته تحصیلی متناسب یا تجربه کار معادل آن
 • درک متوسط ​​از استانداردهای حسابداری و گزارشگری
 • برنامه ریزی و سازماندهی
 • برنامه ریزی و نظارت
 • مهارت های ارتباطی
 • ابتکارعمل

حسابدار چه کاری انجام می دهد؟

موارد زیر به عنوان وظایف اصلی یک حسابدار است:

 • الزامات حقوق و دستمزدها را در سیستم تعیین می کند. داده های حقوق و دستمزد را حفظ می کند. حقوق و دستمزد ماهیانه را تهیه و پردازش می کند.
 • بودجه ها، درآمد، هزینه ها، ورودی های حقوق و دستمزد، فاکتورها و سایر اسناد حسابداری را تهیه و بررسی می‌کند.
 • صورتهای مالی سود و زیان و گزارشهای حسابداری بسته و ماهانه را آماده می‌کند.
 • روند درآمد و هزینه را تجزیه و تحلیل کرده و سطح بودجه مناسب را توصیه می‌کنند و از کنترل هزینه ها اطمینان حاصل می‌کنند.
 • روند درآمد و هزینه را تجزیه و تحلیل کرده و سطح بودجه مناسب را توصیه می‌کنند
 • جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی برای تهیه خروجی حساب ها