قوانین حسابداری

حسابداری قوانین منحصر به فردی دارد که باید یک حسابدار موفق آنها را بداند. اهمیت این علم برای سازمان‌ها و واحدهای تجاری و ادامه فعالیت سودآور آن‌ها بسیار اساسی است. در ادامه این مطلب قوانینی که یک حسابدار باید آن‌ها را بداند را بیشتر خواهید شناخت.

در واقع اگر شما یک حسابدار باشید لازم است که قوانین و استاندارهای مربوطه به کار حسابداری را آشنایی داشته باشید.

انواع قوانیـن حسابداری

قوانیـن حسابداری انواع مختلفی دارد که در ادامه با آنها بیشتر آشا می شوید.

  • استانداردهای حسابداری

مهمترین موردی که یک حسابدار موفق باید به اندازه کافی تسلط داشته باشد استدارها حسابداری است با در نظر گرفتن این موضوع و رعایت قوانین میتوانید یک حسابدار موفق باشید.

  • قانون مالیات‌‌های مستقیم

تمام بخش های حسابداری بدون شکبا مالیات و قوانین مربوط به آن ارتباط دارد. یک حسابدار موفق با رعایت کردن این موارد میتواند بدون شک مالیات ها مربوطه را به درستی انجام دهد.

  • قانون مالیات بر ارزش افزوده
  • آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی
  • قانون کار

قانون کار تعیین کننده ضوابط بین کارگر (کارمند) و کارفرما و شرایط محیط کار آنان می باشد.آگاهی داشتن از این قانون می تواند شما را به یک حسابدار موفق تبدیل کند. در واقع با رعایت این قوانین حسابـداری شما منحصر به فرد خواهید شد.

  • قانون تامین اجتماعی
  • قانون تجارت
  • قانون مجازات اسلامی
  • قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده

قوانینی که یک حسابدار باید بداند

در واقع میتوان گفت اگر بخواهید یک حسابدار موفق باشید باید به صورت اصولی قواینی کار را بدانید و پیاده سازی کنید. این قوانین را اگر رعایت کنید میتوانید یک حیابدار موفق باشید. در بالا 9 مورد از اصول این قوانین که یک حسابدار باید بداند را آورده ایم.

تسلط به قوانیـن حسابداری

برای این که بتوانید یک حسابدار موفق باشید باید به تمام اصول یک حسابدار آشنا باشید. در این مقاله امیدواریم که توانسته باشیم اصول یک حسابدار موفق را بدانید.

برای گرفتن مدرک حسابداری باید به آموزشگاه های حسابداری معتبر سر بزنید و در دوره های تخصصی این آموزشگاه ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید