تمکین و عدم تمکین

هنگامی که زن و مرد با هم ازدواج کردند، بر اساس شرع و قانون بایستی تکالیفی را در برابر یکدیگر انجام بدهند. تمکین همان گونه که در عرف در نظر گرفته می شود به معنای انجام وظایف زن در امور کلی زندگی خانوادگی و روابط زناشویی می باشد. عدم تمکین به انجام ندادن این موارد است که مجازاتی در قانون برای آن تایین شده است. در این مقاله به بررسی این قوانین میپردازیم. با ما همراه شوید…

تمکین چیست ؟

تمکین در لغت به معنای الزام می باشد. در تعاریف قانون مدنی گفته می شود که ((همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.))

زن تنها در صورتی موظف به تمکین از شوهر می باشد که این تمکین آسیبی به او نرساند. به این معنا که در قانون شرایطی است که زن اگر از نظر مالی، حیثیتی و شخصیتی دچار آسیب شود میتواند از شوهر خود تمکین نکند.

تمکین شامل چه مواردی است ؟

در واقع میتوان گفت که تمـکین زوجین از یک دیکدیگر شامل موارد زیر در قانون مدنی است :

  • در صورتی که زن بدون داشتن عذر شرعی از نزدیکی با مرد خودداری کند.
  • زن از دستورات مرد که مبنی بر ریاست خانواده است، سر پیچی کند.
  • در تربیت فرزندان با شوهر همکاری نداشته باشد.
  • منزلی که مرد برای او تهیه کرده است را ترک کند.
  • زن، به مشاغلی که مخالف منافع مصالح خانواده باشد مشغول به کار شود.

عدم تمکین چیست ؟

اگر زن در برابر شوهر خود از وضایفش سر باز زند به معنای عدم تمکـین است. این که حس معارشت در بین زوجین وجود نداشته باشد فرد را دچار آسیب و پیامدهایی میکند که در ادامه بیشتر با آنها آشنا می شوید…

مجازات ناشزه بودن زن چیست ؟

عدم تمکیـن یا ناشزه بودن زن پیامدهای زیر را در قانون به دنبال دارد که شامل موارد زیر است :

  • عدم استحقاق زن نسبت به نفقه (مستنداً به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی)
  • کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه (مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳)
  • عدم گرفتن نصف اموال زن از مرد
  • امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد.

مجازات عدم تمکین مرد چیست ؟

نشوز شوهر یا عدم تمـکین مرد نیز پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. زن می تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به انجام وظیفه درخواست کند. به علاوه نشوز شوهر سوء معاشرت به شمار می آید و اگر مصادیق عسر و حرج باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

در لینک درج شده میتوانید با بهترین وکلای دادگستری در شیراز بیشتر آشنا شوید. سپاس از همراهیتان

دیدگاهتان را بنویسید