حق اجرت المثل

اجرت‌المثل یکی از حقوق زن است که در زندگی مترک در نظر گرفته می شود. شرع و قانون برای زنان حق اجرت المثل در نظر میگیرند و هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. در این مطلب با حق اجرت المثل زوجه و نحوه مطالبه آن بیشتر آشنا می شوید…

حق اجرت المثل چیست ؟

به زبان ساده اینکه زوجین در قبال یکدیگر وظایف قانونی دارند. زن مکلف است که از شوهر تمکین عام و خاص کند..

اگر توافقی بین زوجین برای مبلغ اجرت المثل تعیین نشده باشد زن باید با درخواست مطلبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر تقاضای مطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناسی می کند.

آشپزی، نگهداری از فرزندان، شستن ظروف و لباس ها و… از جمله کارهایی است که زن امکان دارد درخواست اجرت المثل آنها بدهد.

نحوه مطالبه حق اجرت المثل چگونه است ؟

در نظر داشته باشید که دادگاه به صورت کلی رای به نفع زوجه در خصوص مطالبه اجرت المثل می دهد.

در برخی از شعب دادگاه قاضی معتقدند که در عرف جامعه ایرانی زنان به رایگان در منزل کار می کنند. بنابراین کارهای انجام شده توسط زن ظهور در مجانی بودن دارد.

از طرفی بعضی دادگاه ها معتقدند که اثبات امر عدمی یعنی ثابت کردن عدم قصد تبرع دشوار است و همین قدر که زن بگوید که مجانی کار نمیکردم کافی است.

آیا اعسار و تقسیط (قسط بندی) اجرت المثل مورد قبول است ؟

اگر شوهر توانایی پرداخت حق اجرت المثل را نداشته باشد میتواند با درخواست اعسار و تقسیم بندی اجرت المثل طی ماه های متوالی به پخدات آن بپردازد. صورت بودن شرایط اعسار، دادگاه حکم بر تقسیط صادر می کند. البته به شرطی که زوج مالی برای توقیف و پرداخت نداشته باشد.

آیا نپرداختن اجرت الـمثل مشمول جلب می شود؟

اگر رای قطعی محکومیت پرداخت حق اجرت المثل بدهند و سپس اجراییه صادر گردد و ظرف یک ماه از آن تاریخ زوج اقدام به پرداخت یا دادن دادخواست اعسار از پرداخت اجرت المثل نداده باشد به تقاضای زوجه، دادگاه حکم جلب شوهر (زوج) را میتواند بگیرد.

سپاس از همراهیتان.

دیدگاهتان را بنویسید