تعیین میزان مهریه متعارف

مهریه یکی از حق های زن است که می تواند به صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بسته می شود. بسته به میزان مهریه ای که بسته اید میتوانید نحوه پرداخت مهریه را نیز بیدا کنید. برای تعیین میزان مهریه متعارف این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

نحوه تعیین میزان مهریه متعارف

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» بنابراین زوجین در تعیین مقدار مهر با محدودیتی مواجه نیستند. همین امر باعث شده است که امروزه تعیین مقدار مهریه تابع هیچ ضابطه عادلانه‌ای نباشد.

مهریه مناسب

الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه قراردادى نخواهد داشت. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمى تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضى طرفین است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه اى قرار مى گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند.

میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟

با تعیین قانون و دستور رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش حبس زندانیان کیفری، به دنبال اجرایی شدن این بخشنامه ۵۰۰۰ نفر از زندانیان مهریه از زندانها آزاد شدند و این اتفاق تاثیر بسیار چشمگیری در بهبود احکام قضایی داشت.

با اجرایی شدن این قانون، مهریه هر میزان که باشد، مرد تنها مکلف به پرداخت ۱۱۰ سکه از آن است. باقیمانده مبلغ مهریه زن، در صورتی اجرایی و قابل وصول است که زوجه بتواند در دادگاه ثابت کند که همسرش توانایی پرداخت بیشتر از این مبلغ را دارد.

نحوه تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عندالمطالبه

بعد از عقد نکاح زوجین نمی توانند میزان مهریه را تغییر دهند و آن را کم یا زیاد کنند. اما می توانند نحوه یا زمان پرداخت مهریه را تغییر دهند. مهریه یک دین بر گردن مرد است و زن به عنوان دائن (طلبکار) می تواند به مدیون خود مهلتی برای پرداخت دین دهد.

بنابراین هر زمان که زن و شوهر بخواهند می توانند با توافق مهریه را از حالت عندالاستطاعه به عندالمطالبه یا برعکس تبدیل کنند.

در لینک درج شده میتوانید روش های به اجرا گذاشتن مهریه را نیز بدانید.

 

دیدگاهتان را بنویسید