وکیل اداره کار

در این مقاله با وکـیل اداره کار و وظایف آن بیشتر آشنا می شوید. همچنین میتوانید بهترین وکیل اداره کار در شیراز را میتوانید در این لینک ببینید. این که وکیـل اداره کار چه کاری انجام میدهد در این مقاله به آن می پردازیم.

وکیل اداره کار کیست ؟

وکیل اداره کـار فردی است که در زمان به وجود آمدن مشکل بین کارفرما و کارگر وارد عمل می شود. کار وکـیل اداره کار این است از کارفرما و یا کارگر که خواسته به حق دارند حمایت کند. مشاوره قبل از شروع کار به شما کمک میکند تا بتوانید بهترین تصیم را در جهت گرفتن حق خود بگیرید.

وکیل قانون کار

وکیل اداره کار و امور اجتماعی یا همان وکیل قانون کار به فردی گفته میشود که در زمینه قانون کار و حقوق مربوط به روابط کار تسلط کامل داشته و میتواند به شما در این زمینه کمک کند.

وظایف وکـیل اداره کار چیست ؟

وکیل داره کـار در واقع یک وظیفه اصلی دارد و آن هم حمایت از موکل خود در زمینه گرفتن حق موکل است.
Labour law (also known as labor law or employment law) mediates the relationship between workers, employing entities, trade unions and the government.

هزینه وکـیل اداره کار چقدر است ؟

این که کدام وکـیل را در جهت امور کاری خود و گرفتن حق خود انتخاب میکنید میتواند در نتیجه کار تاثیر به سزایی داشته باشد. این که بتوانید بهترین وکیل اداره کار را برای احقاق حق خود پیدا کنید بسیار مهم است.

پیدا کردن وکیـل قانون کار در هر شهر بسته به موسسه های حقوقی میتواند کاری دشوار و یا ساده باشد. هزینه وکلای اداره کار بسته به وکـیل انتخابی شما و حجم پرونده شما میتواند متفاوت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید