بازار کار حسابداری و شرایط بازار کار حسابدار مالی چگونه است؟

امروزه یکی از دقدقه های داشجویان یافتن شغل مناسب با شرایط بازار کار است. در این مقاله سعی داریم یکی از بهترین رشته های متناسب با بازار کار ایران را به شما معرفی کنیم. حسابداری یکی از مهمترین مشاغل مورد نیاز در هر کسب و کار امروزی است. امروزه همه کسب و کار ها به یک حسابدار یا به تیم حسابدار خبره نیازمند هستند. پس می توان نتیجه گرفت که شرایط بازار کار رشته حسابداری نه تنها پر رونق است بلکه روز به روز بازار کار حسابداران در حال گسترش می باشد.

تعریف حسابداری و معرفی کار اصلی حسابدار

به دلیل اهمیت بالای حرفه حسابداری بر آن شدیم تا به تعریف حسابداری و هدف حسابداری به صورت دانشگاهی و پایه ای بپردازیم و راجع به کار اصلی حسابدار در یک شرکت و ماهیتش توضیحاتی به زبان ساده ارائه دهیم که دانشجویان رشته حسابداری و تازه وارد های به بازار کار حسابداری با دیده باز تری به کار خود ادامه دهند.