حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی در واقع فعالیتی است که در آن به صورت مستقل تلاش میکنند تا به بهبود عملکرد سازمان ها بپردازند. در واقع در این نوع حسابرسی تلاش بر آن است که حساب های مالی شرکت های بزرگ در دسترس باشد.

حسابرسی داخـلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف‌هایش یاری می‌کند.

اهداف حسابرسی داخلی

در هر نوع حسابرسی هدف هایی دنبال می شود. در این روش حسابرسی میتوان به اهداف زیر اشاره کرد :

به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زیان های ناشی از آن پیشگیری نماید .
در صورت بروز سوء استفاده های مالی انها را شناسایی کرده و از ضرر های بیشتر پیشگیری می نماید .
می تواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیران ارشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد .
در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند انها را کشف و درصدد رفع ان برآیند .
فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی می کند .

ویژگی های حسابرسی داخلی چسیت ؟

باید فن گزارش دهی را بلد بوده و اختیار امضا و مهر داشته و گزارش تهیه شده را با مهر و امضا خود ارائه دهد باید امکان دسترسی به کلیه اسناد مالی و غیر مالی داشته باشد و از مقام مستقلی برخوردار باشد .
باید مستقل باشد و تحت نفوذ هیچ یک از افراد سازمان در هر جایگاه و سمتی که هستند قرار نگیرد.

آموزش حسابرسی داخلی

برای آموزش دوره های حسابرسی میتوانید به آموزشگاه های معتبر حسابرسی سر بزنید. دوره های آموزش حسابرسی داخـلی تمام سرفصل های مهم به شما آموزش داده می شود.

تفاوت اصلی حسابرسی داخلی و خارجی

تفاوت هایی در حسابرسی داخـلی و خارجی وجود دارد که به صورت عمده هستند. مهمترین تفاوت آنها در اسمشان مشخص شده است. در واقع در حسابرسی خارجی فردی از خارج از سازمان به بررسی میپردازد. در صورتی که در حسابرسی داخـلی فرد در داخل سازمان است.

بیشتر بخوانید : آموزش حسابرسی در شیراز

دیدگاهتان را بنویسید