هزینه ترخیص کالا از گمرک چقدر است ؟

ترخیص کالا از گمرک روش های مختلفی دارد. هزینه ترخیص کالا از گمرک را در ادامه این مقاله میتوانید مشاهده کنید. هزینه ترخـیص کالا از گمرک عمدتا شامل مبالغی می شود که در پروسه ی عملیات گمرکی اخذ می شود.