نحوه پرداخت مهریه زن در قانون جدید

مهریه برای یک زن در زمان عقد تایین می شود و در زمان طلاق میتوان آن را رفت. نحوه پرداخت مهریه در سال های مختلف متفاوت شده است. نحوه پرداخت مهریه زن در قانون جدید را در این مقاله با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. با ما همراه شوید….

نحوه قسط بندی مهریه و پیش قسط مهریه

توجه داشته باشید که در صورت پرداخت نکردن قسط های مهریه و همچنین ادعای عدم توانایی پرداخت پیش قسط مهریه در صورتی که در دادگاه پذیرفته نشود، موجب صدور حکم جلب زوج خواهد شد.

در نظر داشته باشید در زمینه پرداخت مهریه زن نپرداختن مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن با شرایطی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است از موجبات صدور حکم جلب شوهر خواهد بود و نسبت به مازاد آن حتی در صورت تقسیط توسط دادگاه، در صورت نپرداختن اقساط امکان جلب شوهر وجود ندارد.

نحوه درخواست پرداخت مهریه

زوجه باید درخواست مهریه خود را در ستون خواهان بنویسد و از طریق دادگاه آن را برای همسرش بفرستد و در این هنگام اظهارات زوج نیز در ستون خوانده نوشته خواهد شد. دو راه اصلی ثبت درخواست مهریه شامل :

  • از طریق اجرای ثبت
  • از طریق دادگاه ها

اعسار از پرداخت مهریه چیست ؟

پس از دادخواست مطالبه مهریه ، دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه خواهد کرد پس از آن زوج می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به دادگاه ارائه نماید.

این اموال شامل میزان وجوه نقد زوج نزد بانک ها یا موسسات مالی اعتباری، مشخصات دقیق حسابها و اموال منقول و غیرمنقول، کلیه مطالباتی که از اشخاص ثالث دارد و فهرست نقل و انتقالاتی که از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار داشته می شود.

همچنین اگر مرد از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار می تواند دستور ممنوع الخروجی را رفع کند.

در لینک درج شده می توانید نحوه تعیین میزان مهریه را بدایند. سپاس از همراهیتان

 

دیدگاهتان را بنویسید