میزان مهریه قابل وصول

مهریه یکی از حقوق زن است که در هنگام جدایی میتواند آن را طلب کند. روش های مختلفی برای گرفتن مهریه وجود دارد. در این مطلب میتوانید با میزان مهریه قابل وصول بیشتر آشنا شوید. با ما همراه شوید..

نحوه محاسبه میزان مهریه

در پرداخت مهریه مازاد بر 110 سکه حکم جلب صادر نخواهد شد. اگر که زوج واجد شرایط پرداخت مهریه باشد میتوان از زوج طلب آن را کرد. امروزه عموم زنان مهریه خود را هنگام عقد و به صورت نقدی مطالبه نمی کند.

محاسبه میزان مهریه در سال های اخیر بسته به نوسانات بازار بالا و پایینم شده است.

نحوه محاسبه میزان هریه به نرخ روز

طبق یک جدولی یک تمام وکلای مهریه دارد عدد شاخص سال طلاق را برداشته و تقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می کنیم. این عدد به دست آمده را در مقدار مهریه مندرج ضرب کرده و نرخ روز مهریه شما به دست خواهد آمد.

سقف ثبت مهریه در دفاتر ازدواج

مزان مهریه قابل وصول در هر سال متفاوت است. میزان مهریه ای که در دفاتر ازدواج ثبت می شود بسته به رضایت طرفین دارد. اما لازم به ذکر است که مهریه بالا ضامن خوشبختی هیچ زندگی نبوده است.

مهریه دختر باکره

میزان مهریه قابل وصول برای دختر باکره طبق ماده 1092 قانون مدنی پرداخت نصف مهریه همسرش وی را طلا دهد. در صورتی که تمام مهریه یک دختر باکره پرداخت شود میتوان نصف مهریه را به همسر وی برگردانند.

آنچه مردان درباره ازدواج و مهریه باید بدانند

  • اکثر مردان نمیدانند که طبق قوانین جدید پرداخت مهریه بالا تر از 110 سکه دیگر زندان ندارد. در واقع بهتر است بگوییمک کلا رداخت مهریه تا 110 سکه امکان پذیر است .
  • چنانچه شرط نصف اموال بعد از طلاق در سند ازدواج نوشته نشده باشد زوج مکلف به پرداخت نصف اموال خود به همرسش نخواهد بود.
  • زمان دریافت مهریه بلافاصه بعد از عقد زوجه میتواند صورت بپذیرد. مخصوصا اگر مهریه بهخ صورت عتدالمطالبه باشد.
  • یک پسر میتواند یک شرط بگذارد که زوجه تعهد کند بعد از عقد بدون هسیچ شرطی از همسر خود تمکین کند.

سپاس از همرایتان

دیدگاهتان را بنویسید