آموزش بازرگانی و تجارت در شیراز

بازرگانی و تجارت چیست؟ تجارت و بازرگانی که به زبان انگلیسی trade نامیده می شود عبارت است از واگذاری مالکیت کالا و خدمات از سوی شخص یا نهاد (افراد ) به اشخاص دیگر از طریق دریافت چیزی از خریدار . به عبارت بهتر هرگونه عملی که بتوان آن را اندازه